ยังไม่ขยายเวลาอุโมงค์หนองบอน

Posted By on August 22, 2017

รองผู้ว่าฯกำชับผู้รับเหมาปรับแผนก่อสร้างหลังงานล่าช้า ยังไม่ขยายเวลา โครงการอุโมงค์หนองบอน นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ได้ลงนามสัญญาตั้งแต่เดือน ม.ค.59

แต่เนื่องจากภายหลังการทำสัญญามีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค การวางแผนดำเนินงาน และการเข้าใช้พื้นที่จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนม.ค.60 ซึ่งขณะนี้บริษัทผู้รับจ้างได้รายงานว่าได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 8.82% ติดลบอยู่ 15.37% ถ้าเทียบจำนวนเปอร์เซ็นที่ติดลบกับครั้งก่อนหน้านี้ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ พบว่าจำนวนเปอร์เซ็นการติดลบลดลงเล็กน้อย แม้ว่าเนื้องานการก่อสร้างจะคืบหน้าไม่มากแต่เปอร์เซ็นความล่าช้าได้ลดลง

โดยภาพรวมแล้วการดำเนินงานจะมีทั้งหมด 12 ส่วน ขณะนี้ได้มีการปรับแผนงานเรียบร้อยแล้วงานทั้ง 12 ส่วน ทำให้การทำงานสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ในส่วนของสัญญาการก่อสร้างจะสิ้นสุดปลายปี 62 โดยในวันนี้ได้แจ้งกับบริษัทผู้รับจ้างว่าให้ยึดตามสัญญาเดิมไว้ก่อน ซึ่งในขณะนี้ได้มีการปรับแผนการทำงานร่วมกันกับสำนักการระบายน้ำ โดยตนได้กำชับให้พยายามปรับแผนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรทำงานผ่านไป 2-3 เดือนแล้วจึงค่อยปรับแผน เพราะแผนบางอย่างสามารถปรับได้วันต่อวัน ทั้งนี้โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน น่าจะเป็นตัวอย่างสำคัญในการก่อสร้างอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews