ศาลเจ้า

Posted By on August 27, 2017

วัดจีนหรือศาลเจ้าจีน ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงไม่ไกลจากบ้านโฉลกหลำ เมื่ออยู่ที่วัดจะมองลงมาเห็นวิวหาดโฉลกหลำได้ชัดเจน วัดแบบจีนที่ถูกค้นเจอในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะพะงัน มีประวัติที่สั้นแต่น่าสนใจ เรื่องมีอยู่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาลาวัน ได้มาที่เกาะแห่งนี้ตอนต้นปี 1990 และเธอก็ได้ฝันเกี่ยวกับวัดนี้ และฝันนั้นแหละที่เป็นเหตุทำให้มีการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในปี 1992

การเดินทาง
ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางจากท้องศาลา ไปก่อนถึงอ่าวโฉลกหลำประมาณ 2 กม.

/ขอบคุณ สวัสดี.com