Monthly Archive: August 2017

“ขนมควันทะลัก”เสี่ยงสัมผัส“ไนโตรเจนเหลว”

อย.เตือนเลี่ยงกิน “ขนมควันทะลัก” เสี่ยงสัมผัส “ไนโตรเจนเหลว” ทำเนื้อเยื่อถูกทำลาย สูดดมมากถึงขั้นหมดสติ หากจะรับประทานต้องรอให้ควันระเหยออกไปให้หมดก่อน นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีการส่งคลิปเวียนการรับประทาน “ขนมควันทะลัก” ในสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ปัจจุบันมีกระแสความนิยมในการนำไนโตรเจนเหลวไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดควันพวยพุ่งออกมา ซึ่งเป็นการปลุกกระแสสร้างความแปลกใหม่ ดึงดูดลูกค้าให้ซื้อสินค้าไปรับประทาน ซึ่งไนโตรเจนเป็นก๊าซเฉื่อยที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและไม่มีรส มีประโยชน์ในการแช่แข็งอาหาร และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องใช้ความเย็นจัด โดยทั่วไปการนำไนโตรเจนมาใช้กับอาหาร เพื่อลดอุณหภูมิของอาหารให้มีอุณหภูมิต่ำลงอย่างรวดเร็วจนเข้าสู่จุดเยือกแข็ง